O projektu

Projekat sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Višegradske grantove iz Međunarodnog višegradskog fonda. Misija fonda je unapređenje ideja za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Izazovi

Železnica je ekološko, udobno i bezbedno prevozno sredstvo, koje će igrati ključnu ulogu u naporima EU da postigne klimatsku neutralnost do 2050. godine, u okviru nove strategije rasta – Evropskog zelenog dogovora. U skladu sa tim, Evropski parlament je postigao privremeni dogovor o proglašenju 2021. godine za Evropsku godinu železnice. Jedan od ciljeva Evropske godine je podizanje svesti javnosti o potencijalnoj ulozi železnice u razvoju evropskog održivog turizama.

Turistička industrija je u velikoj meri pogođena pandemijom koronavirusa (COVID-19). Prema Svetskoj turističkoj organizaciji, kriza je u 2020. godini dovela do pada međunarodnog turizma za preko 70%, na nivo od pre 30 godina. Sažetak politike: COVID-19 i transformacija turizma naglašava da obnova turizma treba biti zasnovana na inovacijama, digitalizaciji, održivosti i partnerstvima. Turističke inovacije treba da budu fokusirane na stvaranje novog održivog pristupa koji povezuje korisnike sa kreativnim industrijama, osnažuje zajednice i promoviše nove digitalne proizvode i iskustva.

S obzirom na situaciju u oblastima nasleđa i turizma, glavna ideja predloženog projekta je da se istraži slojevit kontekst i odgovori na aktuelne izazove sa kojima se suočava kulturni turizam, nudeći efikasne odgovore kroz razvoj inovativnih održivih rešenja. Projekat ima za cilj da istakne turistički potencijal železnice, posebno kroz njenu istoriju i nasleđe, podsećajući na ulogu koju je železnica imala u stvaranju srednjoevropskog kolektivnog identiteta.

Pristup

U skladu sa ciljem Evropske godine železnice da podstakne i podrži napore Unije u promovisanju železnice sa različitih gledišta, glavni cilj projekta je podizanje svesti o vrednosti i značaju železničkog nasleđa u diversifikaciji turističke ponude u regionu V4 + Vojvodina. Projekat ima za cilj da identifikuje i promoviše železničko nasleđe za održivi razvoj turizma kroz:

Uspostavljanje

Uspostavljanje kooperacione mreže među zainteresovanim stranama u oblasti nasleđa i turizma u našim regionima

Osnaživanje

Osnaživanje kreativnosti i digitalnih veština kao ključnih aktera u inovacijama turizma kulturnog nasleđa

Povezivanje

Povezivanje odabranih železničkih lokacija u zajedničku trasu, realnu i virtuelnu, i promociju među domaćim i inostranim ciljnim tržištima

Projekat će započeti aktivnostima umrežavanja i saradnje, koje su od suštinskog značaja za zbližavanje vlasnika i menadžera železničkih lokaliteta, kao i za uključivanje aktera koji se bave očuvanjem nasleđa i razvojem turizma.

Kombinovaćemo različite tipove železničkog nasleđa (muzeji, zbirke, infrastruktura, zgrade itd.) u zajedničku rutu, kreirati jedinstven vizuelni identitet turističkih proizvoda železničke baštine i obeležiti objekte uključene u projekat informativnim tablama, dizajnirati digitalne turističke proizvode, kao što je virtuelna interaktivna ruta, i izraditi digitalni priručnik/katalog.

Inovacija

Inovativnost projekta se odnosi na:
1
Uvođenje novih perspektiva u istraživanje i predstavljanje zajedničkih vrednosti i identiteta, kroz sintezu istorijskih, inženjerskih, turističkih, socioloških i menadžerskih studija Primena interdisciplinarne metodologije doprineće razumevanju višestrukog regionalnog značaja koji je železnica imala sredinom 19. veka, kada je nastala, i kako se njena uloga transformisala tokom komunističkog perioda, pa sve do danas.
2
Razvoj novih digitalnih interaktivnih rešenja primenom naprednih tehnologija, kreiranih na kvalitetnom sadržaju i balansu zasnovanom na potrebama i željama turista Kombinacija inovativnih metodologija, procesa, metoda i patenta za poboljšanje razumevanja železničkog nasleđa putem digitalizacije doneće nova znanja, saradnju između disciplina, efikasnost u razvoju i korišćenju digitalnih modela, povećanje tržišnog udela i društvene koristi. Virtuelna platforma ne samo da će obezbediti daljinski pristup lokacijama železničkog nasleđa, već i interaktivnost korisnika.
3
Način razvoja participativne politike i umrežavanje potreba različitih ciljnih grupa Aktivnosti umrežavanja će biti podržane inicijativama za izgradnju kompetencija – regionalni onlajn seminar, tematske radionice, konkurs za dizajn, in situ programi – kako bi se obezbedilo i povezalo specifično znanje sa očekivanjima i zahtevima posetilaca. Projekat će, direktno i indirektno, koristiti učesnicima i zainteresovanim stranama.

Regionalna relevantnost

Železnica je odigrala ključnu ulogu u istorijskom razvoju regiona V4. Njena izgradnja u bivšoj Habzburškoj monarhiji počela je 1820-ih godina, a do kraja veka značajno je doprinela razvoju rudarskih i poljoprivrednih oblasti, kao i transportu robe. Do početka 20. veka železnička mreža Monarhije dostigla je ukupnu dužinu od preko 40.000 kilometara i postala jedna od najrazvijenijih mreža u Evropi. Teritorija današnje Vojvodine, nekada periferno močvarno područje južne Ugarske, zahvaljujući železnici je integrisana u krvotok Monarhije. Razvoj novih transportnih sredstava do kraja 20. veka učinio je da železnica izgubi primat. Danas, međutim, EU ponovo stavlja železnicu u fokus, prepoznajući njen potencijal u oblastima održivosti, inovacija, bezbednosti i pristupačnosti.

Regionalni značaj našeg predloga je u sledećem:

izgradnja kapaciteta za jačanje uloge železnice u očuvanju centralnoevropskog kolektivnog identiteta, posebno kroz njeno nasleđe, kako materijalno tako i nematerijalno

isticanje regionalne, prekogranične dimenzije železnice, koja zbližava građane, omogućava im da istraže region u svoj njegovoj raznolikosti, podstiče socio-ekonomsku i teritorijalnu koheziju

doprinos podizanju svesti o ulozi železnice za V4 održivi turizam, kroz jedinstveno brendiranje i prezentaciju železničkog nasleđa, in situ i na digitalnoj platformi, u skladu sa strateškim prioritetima Višegradske grupe u 2021. godini