Oklopni voz Štefanik

Banská Bystrica,

Kategorija:

Adresa:

Kapitulská , 317, Banská Bystrica

974 01, Banská Bystrica, Slovakia

Kartografski podaci:

Posle izbijanja Slovačkog narodnog ustanka 1. ČS Vojsci u Slovačkoj je nedostajalo teško naoružanje, te je počela izgradnja improvizovanih oklopnih vozova. Građeni su po predratnim čehoslovačkim propisima, a dopunjavani vagonima-cisternama po iskustvu nemačke i sovjetske vojske.

Naređenje za izgradnju oklopnog voza Štefanik izdato je 4. septembra 1944. U njegovoj izgradnji učestvovali su potpukovnik Štefan Čani i poručnik Hugo Vainberger. Izgradnja se odvijala u radionicama Slovačke železnice u Zvolenu. Prvi voz završen je u rekordnom roku od četrnaest dana, a drugi Hurban za samo jedanaest dana. Uključujući i treći Masarikov voz, vozovi su izgrađeni zajedno za pet nedelja. Štefanik i Hurban su prvi vozovi koji su korišteni u borbama početkom oktobra 1944. godine – Štefanik kod Stare Kremničke, a Hurban kod Čremošnog. Dok je Štefanik uglavnom delovao na jugozapadnom delu fronta u okviru III taktičke grupe (Zvolen – Hronska Dubrava, Zvolen – Krupina), Hurban je bio raspoređen u borbama na liniji Harmanec – Čremošne i Brezno – Červena Skala. Masarik je krajem oktobra raspoređen u teške odbrambene borbe na liniji Brezno – Červena Skala.

Zvolenskim radnicima i železničarima nedostajala je stručna dokumentacija ali i materijal, posebno debele ploče potrebne za naoružavanje lokomotiva i vagona. Za naoružavanje prva dva voza korišćene su kotlovske ploče, stari vagoni i stacionarni rezervoar.

Voz se sastojao od pet vagona i lokomotive. Vagon sa pipcima je predstavljala platforma natovarena šinama i drugim materijalom koji je služio za odbranu voza od modifikacija koloseka. Da bi rastojanje između nje i drugog seta bilo veće za vezu je korištena šipka. Iza su sledili top, tenk vagon i vagon mitraljeza.

Poslednjih dana otpora ustaničke vojske, vozovi su bili koncentrisani u rejonu Harmanec – Ulanka, odakle su njihove posade otišle i posle pada ustanka postale plen nemačke vojske.

Po završetku rata tri vagona oklopnih vozova vratila su se u Slovačku. Dok je jedan komplet završio u otpadu, drugi je rekonstruisan i očuvan u Zvolenu, prvobitno ispred železničke stanice, a danas u kompleksu ŽOS Zvolen.

Godine 2014, nakon godina provedenih na šinama, važnih prezentacija i nekoliko borbenih demonstracija, improvizovani oklopni voz Štefanik vratio se u Bansku Bistricu i postao stalni deo Muzeja teške borbene tehnike na otvorenom u Memorijalnom kompleksu SNP-a.

Savremena galerija

rail.sk

Istorijska galerija

Dr. ĽUBOMÍR RICHARDUS | rail.sk