Projektről

A projektet Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrád Grants támogatásain keresztül. Az alap küldetése a fenntartható regionális együttműködési kezdeményezések előmozdítása Közép-Európában.

Kihívások

A vasút környezetkímélő, kényelmes és biztonságos közlekedési eszköz, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az EU klímasemlegességének az új növekedési stratégia, az „Európai zöld megállapodás” keretében 2050-ig történő megvalósításában. 

Ezzel összhangban az Európai Parlament elfogadta a 2021-es év a „Vasút európai éve” kijelöléséről szóló határozatot. A Vasút európai évének egyik célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a vasút lehetséges szerepére az európai fenntartható turizmus tekintetében.

A turisztikai gazdaságot súlyosan érinti a koronavírus (COVID-19) járvány. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) szerint a válság a nemzetközi turizmus 70% -os visszaesését eredményezte 2020-ban, ezzel a 30 évvel ezelőtti szintre esett vissza az ágazat.

A „Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism” dokumentum hangsúlyozza, hogy a turizmus újjáépítésének az innováción, a digitalizáción, a fenntarthatóságon és a partnerségeken kell alapulnia. A turisztikai innovációnak egy új fenntartható megoldás létrehozására kell összpontosítania, amely összeköti a felhasználókat a kreatív iparágakkal, felhatalmazza a közösségeket, és népszerűsíti az új digitális termékeket és tapasztalatokat.

Figyelembe véve a kulturális örökségek és az idegenforgalom helyzetét, a javasolt projekt fő gondolata a komplex összefüggések feltárása, és az örökségturizmus előtt jelenleg álló kihívások megválaszolása, hatékony válaszok megfogalmazása innovatív, fenntartható megoldások kidolgozásával. A projekt célja a vasút turisztikai potenciáljának kiemelése, különösen annak öröksége és története révén, felidézve azt a szerepet, amelyet a vasút játszott a közép-európai kollektív identitás megteremtésében.

Megközelítés

A Vasút európai éve azon szándékával összhangban, hogy ösztönözze és támogassa az Unió erőfeszítéseit a vasút népszerűsítésében, a projekt fő célja a vasúti örökség és értékeinek a V4+Vajdaság régió turisztikai kínálatának diverzifikációjában betöltött szerepének tudatosítása.

A projekt célkitűzése a vasúti örökségek azonosítása és népszerűsítése a fenntartható turizmus fejlesztése érdekében:

Együttműködés

Együttműködési hálózat kiépítése régiónkban az örökségvédelemben és a turizmusban érdekelt felek között.

Megerősítés

A kreativitás és a digitális készségek -mint a kulturális örökség turizmus innovációjának kulcsszereplői- megerősítése.

Kapcsolódás

A kiválasztott vasúti örökség helyszínek valós és virtuális közös útvonallal való összekötése és az útvonal népszerűsítése a helyi és külföldi célpiacokon.

A projekt hálózatépítési és együttműködési tevékenységekkel indul, amelyek elengedhetetlenek a vasúti örökségi helyszínek tulajdonosainak és kezelőinek összefogásához, valamint az örökség megőrzésével és a turizmus fejlesztésével foglalkozó érintettek bevonásához.

Összehozzuk a különböző vasúti örökség típusokat (múzeumok, gyűjtemények, infrastruktúra, épületek stb.) egy közös útvonalon, létrehozzuk a vasúti örökség turisztikai termékeinek egységes vizuális identitását, tájékoztató táblákkal jelezzük a projektben résztvevő objektumokat, megtervezzük a digitális turizmus termékeket (például virtuális interaktív útvonal), továbbá kiadunk egy digitális kézikönyvet / katalógust.

Innováció

A projekt újszerűsége a következőkön alapul:
1
Új nézőpontok bevezetése a közös értékek és identitás kutatásában és bemutatásában, történelmi, mérnöki, turisztikai, szociológiai és vezetéstudományi kutatások szintézisén keresztül Az interdiszciplináris módszertan hozzájárul annak a sokrétű regionális szerepnek a megértéséhez, amellyel a vasút a 19. század közepi létrehozásakor rendelkezett, és segít feltárni, hogyan alakult át a vasút szerepe a kommunista időszakon keresztül egészen napjainkig.
2
Minőségi tartalmon alapuló, újszerű, interaktív digitális megoldások kifejlesztése korszerű technológiák felhasználásával, mely figyelembe veszi a turisták igényeit és elvárásait. Az innovatív módszertanok, folyamatok, eszközök és módszerek kombinációja, a digitalizáció révén elősegíti a vasúti örökség megértését. Ezen túlmenően segíti az új ismeretek megszerzését, a szakterületek közötti együttműködést, a digitális modellek hatékony fejlesztését és alkalmazását, a piaci részesedés növekedését és a társadalmi előnyök kiaknázását. A virtuális platform nemcsak távoli hozzáférést biztosít a vasúti örökségi helyszínekhez, hanem interaktivitást is biztosít a felhasználói felületeken keresztül.
3
Minőségi tartalmon alapuló, újszerű, interaktív digitális megoldások kifejlesztése korszerű technológiák felhasználásával, mely figyelembe veszi a turisták igényeit és elvárásait. Az innovatív módszertanok, folyamatok, eszközök és módszerek kombinációja, a digitalizáció révén elősegíti a vasúti örökség megértését. Ezen túlmenően segíti az új ismeretek megszerzését, a szakterületek közötti együttműködést, a digitális modellek hatékony fejlesztését és alkalmazását, a piaci részesedés növekedését és a társadalmi előnyök kiaknázását. A virtuális platform nemcsak távoli hozzáférést biztosít a vasúti örökségi helyszínekhez, hanem interaktivitást is biztosít a felhasználói felületeken keresztül.

Regionális relevancia

A vasút meghatározó szerepet játszott a V4 régió történelmi fejlődésében. Építése az egykori Habsburg monarchiában az 1820-as években kezdődött, és a század végére jelentősen hozzájárult a bányászati ​​és mezőgazdasági területek fejlődéséhez, valamint az áruszállításhoz. A 20. század elejére a Monarchia vasúti hálózatának teljes hossza meghaladta a 40.000 kilométert, és Európa egyik legfejlettebb hálózatává vált. A mai Vajdaság területe, amely egykor Dél-Magyarország periférikus mocsaras területe volt, a vasútnak köszönhetően beépült a Monarchia vérkeringésébe. Az új közlekedési módok 20. század végi fejlődése miatt a vasút elveszítette elsőbbségét. Ma azonban az EU ismét a vasútra helyezi a hangsúlyt, felismerve annak lehetőségeit a fenntarthatóság, az innováció, a biztonság és az elérhetőség területén.

Javaslatunk regionális jelentősége a következő:

kapacitásépítés a vasút szerepének megerősítésére a közép-európai kollektív identitás megőrzésében, különösen annak tárgyi és szellemi öröksége révén

a vasút regionális, határokon átnyúló tulajdonságának kiemelése, amely közelebb hozza az állampolgárokat, lehetővé teszi számukra a régió sokszínűségének felfedezését, elősegíti a társadalmi-gazdasági és földrajzi kohéziót

a vasút a V4 országok fenntartható turizmusában betöltött szerepének tudatosítása egyedi márkajelzéssel és a vasúti örökségek helyszíni és digitális platformokon keresztüli bemutatásával, összhangban a visegrádi csoport 2021-es stratégiai prioritásaival