Železnički most preko jezera Pilhovickie

Kategorija:

Adresa:

58-500, Lower Silesia, Poland

Kartografski podaci:

Most je podignut 1905–1906. godine kao deo izgradnje pruge Jelenia Gora-Zagan (pruga doline Bobr), koja je građena od 1902. godine. Struktura mosta je veoma slična mostu u Raclavice Šleske puštenom u rad 1904. godine. Oslanja se na dva betonska i kamena stuba, udaljena 85 m, na koje se oslanja glavni deo mosta. Na stupove je zakovana parabolična čelična rešetkasta konstrukcija visine 135 m. Ukupna dužina mosta je 151,68 metara, a širina 4 metra.

Nalazi se oko 40m iznad dna rezervoara, što ga čini jednim od najviših mostova u zemlji. U početku se most uzdizao preko suve doline koja je bila poplavljena vodom nakon otvaranja brane u Pilhovickama 1912. godine, najveće kamene i betonske brane u Evropi u to vreme, po projektu prof. Oto Intzea. Obe investicije su bile povezane jer je brana trebalo da ima protivpoplavnu, energetsku i turističku funkciju, a železnička pruga da joj omogući pristup. Zvanično otvaranje mosta održano je 16. novembra 1912. godine u prisustvu cara Vilhelma II. U 2020. godini, nakon informacija o planovima za korišćenje mosta u filmu Nemoguća misija 7, Fondacija je preuzela obavezu da pripremi prijavu za upis u registar spomenika u vanrednom režimu. U avgustu 2020. godine most je odlukom nadležnih organa pravno zaštićen i spasen od uništenja.

Savremena galerija

Istorijska galerija