Glavna železnička stanica Vroclav

Wrocław,

Kategorija:

Adresa:

Piłsudskiego, 105, Wrocław

50-085, Lower Silesia, Poland

Kartografski podaci:

Glavna železnička stanica Vroclav je najveća i najvažnija putnička železnička stanica u gradu Vroclavu, u jugozapadnoj Poljskoj. Smeštena na raskrsnici nekoliko važnih pravaca, najveća je železnička stanica u Vojvodstvu Donje Šleske, kao i u Poljskoj po broju opsluženih putnika. Stanica je izgrađena 1855–1857, kao početna tačka Gornjošleske železnice, kao i pruge od Breslaua do Glogaua preko Posena. Zamenila je raniji kompleks Gornjošleske železničke stanice, izgrađen 1841–1842. godine. Njegov projektant je bio kraljevski pruski arhitekta Vilhelm Grapov, a sredinom 19. veka nalazila se u blizini južne periferije grada, pošto područja na jugu još nisu bila urbanizovana. Prvobitni ulazni hol se nalazio na mestu gde se sada nalazi putnička sala i bio je u blizini staničnog dvorišta. Kada je gradnja završena sredinom 19. veka, stanica je imala samo jedan peron, ali je peronska hala bila duga oko 200 metara i važila je za jednu od najvećih građevina ove vrste u Evropi. Pored ulaza su bili ormarići za prtljag, telefon i telegraf. U kompleksu stanice nalazili su se restoran i tri čekaonice (1, 2. i 3. klase). Postojala je i posebna prostorija i poseban hodnik za VIP osobe.

Krajem 19. veka, kada je vlada Nemačkog carstva uložila velika sredstva u izgradnju železnice, stanica je proširena. Cene nekretnina oko stanice su rasle, kako je grad počeo da se razvija prema jugu. Godine 1899. počela je izgradnja pet novih platformi, od kojih su četiri pokrivene velikim krovom. Broj putničkih perona u stanici je porastao na 13 i svi su bili podignuti. Fasada glavne sale je preuređena između 1899. i 1904. godine. U periodu 2010–2012. stanica je značajno renovirana za Evropsko prvenstvo 2012.

Savremena galerija

Istorijska galerija