Nagybecskerek-Zsombolya keskeny nyomtávú vasútvonal

Zrenjanin - Jimbolia,

Kategória:

Cím:

Zrenjanin - Jimbolia

Banat, Serbia - Romania

Kartográfiai adatok:

A Nagybecskerek-Zsombolya (Veliki Bečkerek/Zrenjanin-Žombolj/Jimbola) keskeny nyomtávú vasútvonal építésének tervét 1894-ben dolgozták ki, amint azt egy Nagybecskerekből előkerült dokumentum bizonyítja, amely a tervezett vasútvonal útvonalán tett bejárás után készült. A terület növekvő gazdasági jelentősége miatt a megye elitje és arisztokratái, Rónai Jenő, Torontál megye főispánja, a Torontáli Helyi Érdekű Vasútak Részvénytársaság egyik alapítója és Csekonics Endre, a megye legbefolyásosabb földbirtokosa, a Torontáli HÉV Rt. igazgatótanácsának tagja támogatták az építkezést.

A vasútállomások fogadóépületei egységesek voltak, mivel szabványos típustervek szerint épültek. A helyi érdekű vasutak (HÉV) épületeit a Magyar Államvasutak szabványosított típusépületeinek felhasználásával tervezték, a “növekvő ház” koncepciója alapján. A szabványosított épületeket négy kategóriába sorolták, amelyek mindegyike azonos központi épülettestet és melléképületet tartalmazott. Ennek megfelelően a 4. kategóriájú fogadóépület alaprajzi területe megegyezett az 1. kategóriájú épület főépületének alapterületével. Az épületek bővítése az oldalhomlokzatok mentén, a sínekkel párhuzamos irányban  történt. Csak a 4. kategóriájú épületek voltak egyszintesek, a másik három kategória típusépületei egyemeletes épületek voltak. Néhány esetben a Torontál helyi érdekű vasút tervei eltértek az előre meghatározott típustervektől. Az összes épületre jellemző emblematikus részletek a nyeregtetőbe épített körablak, valamint a nyílások körül és a sarkokon elhelyezett kőimitációk voltak.

A fogadóépületen kívül számos egyéb kiegészítő létesítmény is épült a vasútállomásokon: raktárak, műhelyek, víztornyok, kutak, kemencék, mosdók, őrházak, valamint a szinte minden állomáson megtalálható, kerttel is rendelkező vasutaslakások.

Az állomásokon a fogadóépületekhez helyi anyagokat, például téglát használtak. A díszítés, -többnyire kőutánzat- gipszből készült. A fogadóépületekkel szemben a melléképületeket gyakran fából építették, bár ez az anyag nem volt elterjedt ezen a területen.

Minden, a vasút mentén épült létesítményre készültek tervek, még raktárakra, kemencékre, kutakra és illemhelyekre is. Valamennyi épületnél jól felismerhető elveket alkalmaztak, mint például a szimmetria, a harmónia és az épületrészek arányai.

A második világháború alatt a keskeny nyomtávú vasút katonai/stratégiai jelentőséggel bírt, majd az 1950-es években a második aranykorát élte. Néhány év elteltével a vasúti közlekedés már nem volt nyereséges. Elemzések szerint a bevétel mindössze fele volt a vonal fenntartásához szükséges összegnek. Az utolsó személyvonat 1968. május 25-én indult el, míg a tehervonatok 1969-ig közlekedtek.

Ma, az egykori keskeny nyomtávú vonal mentén épült épületek aligha szimbolizálják a vasút egykori jelentőségét és a térség mindennapi életében elfoglalt helyét. Míg egyes korabeli állomásépületek üresen és lepusztultan állnak, másokat új célra hasznosítottak, például irodák, családi házak vagy raktárak kerültek kialakításra.

Kortárs galéria

Szilárd Antal, 2021.

Történelmi galéria

1. Arhiv Vojvodine F 38, F 48 – dokumentacija sa zapisnicima sednica Akcionarskog društva Torontáli HÉV
2. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Központi Irattár 265/a – opise stanica i pripremne dokumentacije
3. Zempléni Múzeum – postcards
4. Országos Széchényi Könyvtár – postcards