Konzorcium

Szerbia

Cultural studies platform CULTstore

A Cultural Studies Platformot -a CULTstore-t- két egyetemi oktató, építészettörténész és örökségvédő alapította, akik tudományos, pedagógiai és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek elsősorban az ipari örökség területén.

A különböző helyi és nemzetközi szereplőkkel való együttműködés során a CULTstore számos és sokrétű tapasztalatot szerzett a következő területeken: lakosság, hallgatók és fiatal szakemberek tudatosítása és oktatása; az ipari örökség kutatása és értékeinek népszerűsítése (kiállítások, kiadványok); az ipari turizmussal kapcsolatos tanulmányok és gyakorlati ismeretek; az ipari örökség digitalizálása; interdiszciplináris és ágazatközi együttműködés megvalósítása az ipari örökség érintettjei (egyének, egyesületek, szervezetek és intézmények) között; az ipari örökség értékeinek fejlesztése és népszerűsítése részvételi projektek révén.

Magyarország

IndustrialHeritageHungary.com (Aviscon Ltd.)

Az Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. üzemelteti a www.IndustrialHeritageHungary.com ipari örökség weboldalt.

Az Aviscon Kft. tanácsadó és projekt cégként fogja össze azokat a lelkes mérnököket, építészeket, ipari szakértőket, üzleti tanácsadókat és turizmussal foglalkozókat, akik elkötelezettek a magyarországi ipari örökségek védelme, fejlesztése és újrahasznosítása iránt. Az Aviscon Kft. tanácsadási támogatást (stratégia, megvalósíthatósági tanulmány, koncepció terv) nyújt a barnamezők rehabilitációjához, ipari területek revitalizációjához és ipari épületek újrahasznosításához. Ezen túlmenően segíti az önkormányzatokat turizmus stratégia és új turisztikai szolgáltatások kidolgozásában, valamint az önkormányzatok ipari és műszaki örökségeinek, műemlékeinek tudatosításában és népszerűsítésében. A társaság emellett ipari örökség túrákat, gyárlátogatásokat és tanulmányutakat is szervez a magyarországi ipari és műszaki örökségek, műemlékek valamint ipari területek újrahasznosításának bemutatására.

Cseh Köztársaság

The Research Centre for Industrial Heritage FA CTU Prague

Az Ipari Örökség Kutató Központ (VCPD) szisztematikusan kutatja és dokumentálja a Cseh Köztársaság területén található ipari örökségeket, valamint műszaki és ipari műemlékeket, az építészet, várostudomány és az örökségvédelem története és elmélete szempontjából. Munkája során a VCPD FA CTU interdiszciplináris megközelítést alkalmaz és elősegíti az intézmények széleskörű együttműködését. Dokumentálja a történelmi tapasztalatokat, követi a fenntartható fejlődés céljait, és közvetítőként közreműködik a szakmai közösség és a lelkes önkéntesek munkájának koordinálásában. Az Ipari Örökség Kutató Központ elindította az ipari örökség megőrzésének és adaptív újrafelhasználásának nemzeti platformját – az Ipari Emlékek (www.industrialnistopy.cz) weboldalt – és létrehozta a Cseh Köztársaság ipari topográfiai térképét (www.industrialnistopografie.cz).

Szlovákia

Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of architecture and design (FAD STU)

Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsonyi Építész és Tervező Kara (FAD STU)

A pozsonyi FAD STU az építészet, urbanisztika és formatervezés elismert oktatási és kutatási intézménye. A karon folyó kutatási projektek és oktatási programok profiljába tartozik Szlovákia építészeti örökségének (beleértve az ipari örökségeket is) kutatása, az örökségvédelem és az aktív hasznosítás feltételeinek meghatározása.

E tevékenységek erőssége a termék- és grafikai tervezés közvetlen megvalósítása, amely jelentős szerepet tölt be a karon. A Karon a kutatási projektek, oktatási tevékenységek és doktori tanulmányok részeként feltérképezték és bemutatták az ipari építészet örökségét a bányászat és kohászat, az energetika, a közlekedési infrastruktúra, valamint számos egyéb iparág területén.

A FAD STU ezeken a területeken együttműködik más kutatási és szakmai műhelyekkel és egyetemekkel. Tudományos, pedagógiai, szakértői és tervezési támogatást nyújt intézményeknek, hatóságoknak és magánszervezeteknek.

A Kar saját kutatási és projekttevékenysége révén partner volt a Piešťany városában található Erőmű adaptív revitalizációjának megvalósításában, amely több hazai és nemzetközi díjat nyert. A FAD STU rendszeresen közreműködik a pozsonyi Ipari Napok rendezvénysorozat szervezésében, szakmai és tudományos konferenciákat szervez az ipari örökségről, aktívan részt vesz a nemzetközi együttműködésben különféle támogatások és nemzetközi projektek révén (Culture, Interreg, Visegrádi Alap, Horizon program stb.).

Lengyelország

Foundation for the Protection of Silesian Industrial Heritage

Sziléziai Ipari Örökségvédelmi Alapítvány

A Sziléziai Ipari Örökségvédelmi Alapítványt Piotr Gerber hozta létre 2007-ben, hogy biztosítsa Felső- és Alsó-Szilézia ipari örökségének aktív védelmét. Az Alapítvány által folytatott tevékenységek különböző jellegűek. Az Alapítvány a következő területeken végzi munkásságát: a sziléziai ipartörténet kutatása (számos kiadvány), a tárgyi ipari örökség gyakorlati védelme, továbbá a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos oktatás.

Az alapítvány tevékenységének legfontosabb eleme a Sziléziára jellemző, egyes kiválasztott műszaki létesítmények védelme. A védelem elsősorban a megőrzött létesítmény múzeummá alakításával valósul meg. A múzeummá alakított, megmentett műemléki létesítmények védelme különböző modellek alapján valósult meg.

A műemléki megőrzés módjának kiválasztása során az elsődleges cél a maximális védelem biztosítása és a történelmi létesítmény eredeti és autentikus jellegének legjobb megőrzése. A megőrzendő létesítmény kiválasztásakor a régió számára különleges jelentőségű, és a Felső- vagy Alsó-Sziléziában kialakult legfontosabb iparágakat képviselő létesítményeket veszik figyelembe.