Konzorcijum

Srbija

Platforma za studije kulture CULTstore

Platformu za studije kulture CULTstore osnovale su dve univerzitetske profesorke, istoričarke arhitekture i konzervatorke, sa naučnim, pedagoškim i praktičnim iskustvom, posebno u oblasti industrijskog nasleđa. Radeći u okviru lokalne i međunarodne mape aktera različitih profila, CULTstore je stekao slojevito iskustvo u različitim oblastima, kao što su: obrazovanje i podizanje svesti građana, studenata i mladih stručnjaka; istraživanje i promocija vrednosti industrijskog nasleđa (izložbe, publikacije); studije i ekspertize u industrijskom turizmu; digitalizacija industrijskog nasleđa; ostvarivanje lokalne i međunarodne transdisciplinarne i međusektorske saradnje u okviru sektora nasleđa (pojedinci, udruženja, organizacije i institucije); razvoj i promovisanje vrednosti industrijskog nasleđa kroz participativne projekte.

Mađarska

IndustrialHeritageHungary.com (Aviscon Ltd.)

Aviscon konsalting i usluge posluje na web lokaciji www.IndustrialHeritageHungary.com za industrijsko nasleđe.

Aviscon doo kao konsultantska i projektna kompanija koordinira rad entuzijastičnih inženjera, arhitekata, stručnjaka iz industrije, poslovnih konsultanata i turističkih stručnjaka, koji su posvećeni zaštiti, poboljšanju i ponovnoj upotrebi industrijskog nasleđa Mađarske. Aviscon doo pruža konsultantsku podršku (strategija, studija izvodljivosti, dizajn koncepta) za braunfild sanaciju, revitalizaciju industrijskih lokacija i ponovnu upotrebu industrijskih zgrada. Štaviše, pomaže opštinama u razvoju turističke strategije i novih turističkih usluga, kao i u podizanju svesti i promovisanju lokalnog industrijskog i tehničkog nasleđa i spomenika. Kompanija takođe organizuje obilaske industrijskog nasleđa, posete fabrikama i studijske ture kako bi prikazala mađarsko industrijsko i tehničko nasleđe, kao i revitalizovane industrijske lokalitete.

Češka

Istraživački centar za industrijsko nasleđe FA CTU Prag

Istraživački centar za industrijsko nasleđe (VCPD) sistematski dokumentuje industrijsko nasleđe i tehničke i industrijske spomenike koji se nalaze na teritoriji Češke Republike i proučava ih u odnosu na istoriju i teoriju arhitekture, urbane studije i očuvanje nasleđa. VCPD FA CTU ima interdisciplinarni pristup u svom radu i promoviše saradnju u širokom spektru institucija. Dokumentuje istorijsko iskustvo, sledi ciljeve održivog razvoja i deluje kao posrednik između rada stručne zajednice i aktivnosti entuzijastičnih volontera. Takođe je pokrenuo nacionalnu platformu za očuvanje i adaptivno ponovno korišćenje industrijskog nasleđa – Industrijski tragovi (www.industrialnistopi.cz) i online mapu industrijskog nasleđa Industrijska topografija Češke Republike (industrialnistopografie.cz).

Slovačka

Slovački tehnološki univerzitet u Bratislavi Fakultet za arhitekturu i dizajn (FAD STU)

FAD STU u Bratislavi je priznata obrazovna i istraživačka institucija za arhitekturu, urbanizam i dizajn. Istraživanje arhitektonskog nasleđa Slovačke (uključujući industrijsko nasleđe), identifikovanje uslova njegove zaštite i aktivne upotrebe spadaju u posebne profile istraživačkih projekata i obrazovnih programa na fakultetu. Snaga ovih aktivnosti je neposredna implementacija grafičkog dizajna i dizajna proizvoda, koji ima značajno mesto na fakultetu.

 

U okviru istraživačkih projekata, obrazovnih aktivnosti i doktorskih studija, mapirano je i predstavljeno industrijsko nasleđe arhitekture u oblasti rudarstva i metalurgije, energetike, transportne infrastrukture, kao i mnoga istorijska proizvodna područja drugih tehnoloških sadržaja.

FAD STU sarađuje u ovim oblastima sa drugim istraživačkim i stručnim institucijama i univerzitetima, pruža naučnu, pedagošku, stručnu i dizajnersku podršku institucijama, javnim vlastima i privatnim subjektima. Svojim istraživačkim i projektnim aktivnostima bio je partner u implementaciji adaptivne revitalizacije elektrane u gradu Pieštani, koja je osvojila nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada.

FAD redovno sarađuje na organizaciji serije Industrijski dani u Bratislavi, organizuje stručne i naučne konferencije o industrijskom nasleđu, aktivno učestvuje u međunarodnoj saradnji putem grantova i međunarodnih projekata (Kultura, Interreg, Visegrad fond, program Horizont itd.).

Poljska

Fondacija za zaštitu šleskog industrijskog nasleđa

Fondaciju za zaštitu šleskog industrijskog nasleđa osnovao je Piotr Gerber 2007. godine kako bi obezbedio aktivnu zaštitu industrijskog nasleđa u Gornjoj i Donjoj Šleziji. Aktivnosti koje Fondacija sprovodi su različite prirode. Fondacija je preduzela aktivnosti u sledećim oblastima: istraživanje industrijske istorije u Šleziji (brojne publikacije), praktična zaštita materijalnog industrijskog nasleđa kao i obrazovanje o ekonomskom razvoju. Najvažniji aspekt aktivnosti Fondacije je zaštita odabranih tehničkih objekata, karakterističnih za Šlesku. Zaštita se ostvaruje pre svega pretvaranjem očuvanog objekta u muzej. Transformacija spašenog istorijskog objekta u muzej realizuje se na osnovu različitih modela. Izbor režima zaštite prvenstveno ima za cilj da obezbedi maksimalnu zaštitu i najbolje očuvanje izvorne i autentične prirode istorijskog objekta. Prilikom odabira objekta za očuvanje uzimaju se u obzir objekti od posebnog regionalnog značaja i oni koji predstavljaju najvažnije industrije koje su se razvile u Gornjoj ili Donjoj Šleziji.