Vasúti örökség

a fenntartható turizmus fejlesztésért

A projektet Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrád Grants támogatásain keresztül. Az alap küldetése a fenntartható regionális együttműködési kezdeményezések előmozdítása Közép-Európában.

Interaktív térkép

A Rail4V4+V projekt a vasút turisztikai lehetőségeit hangsúlyozza, különösen annak történetén és örökségén keresztül, emlékeztetve bennünket a vasút szerepére a közép-európai identitástudat kialakulásában.

Az interaktív térkép új megközelítésben mutatja be a Visegrádi 4-ek országai és a Vajdaság régió vasúti örökségeinek helyszíneit.

Induljon egy virtuális vonatútra! Ismerje meg a kiválasztott vasúti helyszínek történetét és jelenét, leírások, fotógalériák, valamint a helyszíneken zajló eseményekről szóló információk segítségével…

Legfrissebb hírek

Rail4V4+V

Vasúti örökség a fenntartható turizmus fejlesztésért

A „Vasúti örökség a fenntartható turizmus fejlesztésért – Rail4V4 + V” projekt célja kiemelni a vasút turisztikai potenciálját, különösen annak öröksége és története révén, felidézve azt a szerepet, amelyet a vasút játszott a közép-európai kollektív identitás megteremtésében.
A Vasút európai évének céljával és a Visegrádi csoport 2021-es stratégiai prioritásaival összhangban, a javasolt projekt fő célja, hogy felhívja a figyelmet a vasutak szerepére a V4 országok fenntartható turizmusának fejlesztésében, egyedi márkajelzéssel és a vasúti örökség helyszíni és digitális platformokon keresztüli bemutatásával.

Kihívások

Figyelembe véve a kulturális örökségek és az idegenforgalom helyzetét, a javasolt projekt fő gondolata a komplex összefüggések feltárása, és az örökségturizmus előtt jelenleg álló kihívások megválaszolása, hatékony válaszok megfogalmazása innovatív, fenntartható megoldások kidolgozásával. A projekt célja a vasút turisztikai potenciáljának kiemelése, különösen annak öröksége és története révén, felidézve azt a szerepet, amelyet a vasút játszott a közép-európai kollektív identitás megteremtésében.

Megközelítés

A Vasút európai éve azon szándékával összhangban, hogy ösztönözze és támogassa az Unió erőfeszítéseit a vasút népszerűsítésében, a projekt fő célja a vasúti örökség és értékeinek a V4+Vajdaság régió turisztikai kínálatának diverzifikációjában betöltött szerepének tudatosítása.

A projekt célkitűzése a vasúti örökségek azonosítása és népszerűsítése a fenntartható turizmus fejlesztése érdekében:

Együttműködés

Együttműködési hálózat kiépítése régiónkban az örökségvédelemben és a turizmusban érdekelt felek között.

Megerősítés

A kreativitás és a digitális készségek -mint a kulturális örökség turizmus innovációjának kulcsszereplői- megerősítése.

Kapcsolódás

A kiválasztott vasúti örökség helyszínek valós és virtuális közös útvonallal való összekötése és az útvonal népszerűsítése a helyi és külföldi célpiacokon.

V4 region

Regionális relevancia

Javaslatunk regionális jelentősége a következő:
kapacitásépítés a vasút szerepének megerősítésére a közép-európai kollektív identitás megőrzésében, különösen annak tárgyi és szellemi öröksége révén
a vasút regionális, határokon átnyúló tulajdonságának kiemelése, amely közelebb hozza az állampolgárokat, lehetővé teszi számukra a régió sokszínűségének felfedezését, elősegíti a társadalmi-gazdasági és földrajzi kohéziót
a vasút a V4 országok fenntartható turizmusában betöltött szerepének tudatosítása egyedi márkajelzéssel és a vasúti örökségek helyszíni és digitális platformokon keresztüli bemutatásával, összhangban a visegrádi csoport 2021-es stratégiai prioritásaival