Dziedzictwo kolejowe

dla zrównoważonego rozwoju turystyki

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Interaktywna mapa

Rail4V4+V podkreśla potencjał turystyczny kolei, w szczególności poprzez jej historię i dziedzictwo, przypominając rolę, jaką kolej odegrała w tworzeniu środkowoeuropejskiej tożsamości zbiorowej.
Interaktywna mapa zapewnia nowe spojrzenie na zabytki kolejowe w regionie Wyszehradu i Wojwodiny.
Wyrusz w wirtualną podróż pociągiem! Poznaj historię i współczesność wybranych lokalizacji kolejowych, poprzez opisy, galerie zdjęć, informacje o działaniach dziejących się tam dzisiaj…

Aktualności

Rail4V4+V

Dziedzictwo kolejowe dla zrównoważonego rozwoju turystyki

Rail4V4+V ma na celu podkreślenie potencjału turystycznego kolei, w szczególności poprzez jej historię i dziedzictwo, przypominając rolę, jaką kolej odegrała w tworzeniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej. Zgodnie z celem Europejskiego Roku Kolei oraz priorytetami strategicznymi Grupy Wyszehradzkiej w 2021 roku, głównym celem proponowanego projektu jest podniesienie świadomości na temat roli kolei dla zrównoważonego rozwoju turystyki V4 poprzez unikalny branding i prezentację kolei dziedzictwa, in situ i na platformie cyfrowej.

Wyzwania

Biorąc pod uwagę sytuację w dziedzinie dziedzictwa i turystyki, główną ideą proponowanego projektu jest zbadanie kontekstu warstwowego i reagowanie na obecne wyzwania stojące przed turystyką dziedzictwa, oferując skuteczne odpowiedzi poprzez rozwój innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań. Projekt ma na celu podkreślenie potencjału turystycznego kolei, w szczególności poprzez jej historię i dziedzictwo, przywołując rolę, jaką kolej odegrała w tworzeniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej.

Założenia projektu

Zgodnie z celem Europejskiego Roku Kolei, jakim jest zachęcanie i wspieranie wysiłków Unii w promowaniu kolei z różnych punktów widzenia, głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat wartości dziedzictwa kolejowego i znaczenia dla dywersyfikacji kolei oferta turystyczna w regionie V4 + Wojwodina. Projekt ma na celu identyfikację i promocję dziedzictwa kolejowego dla zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez:

Ustanawianie relacji

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy interesariuszami dziedzictwa i turystyki w naszych regionach.

Wzmocnienie

Wzmacnianie kreatywności i umiejętności cyfrowych jako kluczowych graczy w zakresie innowacji w turystyce związanej z dziedzictwem kulturowym.

Sieciowanie

Łączenie wybranych obiektów kolejowych we wspólną trasę, zarówno rzeczywistą, jak i wirtualną oraz promowanie wśród lokalnych i zagranicznych rynków docelowych.

Region V4

Znaczenie regionalne

REGIONALNE ZNACZENIE PROJEKTU:

budowanie zdolności do wzmocnienia roli kolei w zachowaniu tożsamości zbiorowej Europy Środkowej, zwłaszcza poprzez jej dziedzictwo, zarówno materialne, jak i niematerialne

podkreślanie regionalnego, transgranicznego wymiaru kolei, który zbliża obywateli, pozwala im poznać region w całej jego różnorodności, wspiera spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną

wkład w podnoszenie świadomości roli kolei w zrównoważonej turystyce V4 poprzez unikalny branding i prezentację dziedzictwa kolejowego in situ i na platformie cyfrowej, zgodnie ze strategicznymi priorytetami Grupy Wyszehradzkiej w 2021 r.