Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Jaworzyna Śląska,

Kategória:

Adresa:

Towarowa, 4, Jaworzyna Śląska

58-140, Lower Silesia, Poland

Kartografické údaje:

Lokomotíva bola postavená v súvislosti s rozširovaním železničnej stanice v Jaworzyni Śląska začiatkom 20. storočia. Objekt bol daný do užívania v lete 1909. Svoju funkciu ako miesto prevádzky parnej lokomotívy plnil až do konca 90. rokov 20. storočia. Potom sa premenil na štátny skanzen parných rušňov, ktorý bol definitívne zatvorený v roku 2002. V roku 2004 bol odovzdaný do správy nadácie, ktorá spustila Železničné múzeum. Ide o najväčšiu historickú lokomotívu v Poľsku, zachovanú pre muzeálne účely, so všetkými potrebnými a prevádzkovými prvkami pre obsluhu lokomotív, vrátane parných rušňov. V zbierkovom fonde múzea sa nachádza vyše 140 železničných vozidiel – rušňov, vozňov a iných špeciálnych koľajových vozidiel, vrátane množstva prevádzkových. Zámerom nadácie je zachovať lokomotívu vo vzorci živého múzea techniky, teda múzea nielen zhromažďujúce technické pamiatky, ale aj ich prezentovať v pohybe v súlade s ich pôvodným účelom.

Súčasná galéria

Historická galéria