Millennium podzemná železnica a múzeum

Budapest,

Kategória:

Adresa:

Deák Ferenc tér aluljáró, Budapest

1052, Pest county, Hungary

Kartografické údaje:

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) a zjednotení troch miest (Pešť, Buda a Óbuda) v roku 1873 sa Budapešť rýchlo rozvíjala. Rada pre verejné práce v Budapešti, založená v roku 1870, vypracovala Hlavný plán rozvoja mesta, ako aj koncepciu rozvoja dopravy a jej infraštruktúry. To v roku 1876 viedlo k vybudovaniu mestskej triedy spájajúcej Mestský park s centrom mesta, ktorá bola v roku 1885 pomenovaná podľa grófa Gyulu Andrássyho, ktorý bol nadšeným podporovateľom jej vzniku.Pôvodne sa na Andrássyho út (ulici) počítalo s konskou železnicou a neskôr aj s električkou, no Rada pre verejné práce v Budapešti ich z estetických dôvodov zamietla. Tak sa z iniciatívy generálneho riaditeľa budapeštianskej elektrickej mestskej železnice (BVVV) Móra Balázsa dostala do popredia myšlienka vybudovať podzemnú dráhu. Navrhol podobné riešenie ako londýnske metro, ktoré bolo otvorené v roku 1863, ale budapeštianska linka bola navrhnutá tak, aby bola elektrická a nie parná.BVVV v spolupráci s konkurenčnou Budapešťskou cestnou železničnou spoločnosťou (BKVT) začiatkom roku 1894 predložili plán výstavby podzemnej dráhy, do ktorého zapojili aj spoločnosti Siemens a Halske, priekopníkov v technológii elektrických železníc. Konzorciu boli rýchlo udelené licencie s tým, že podzemie musí byť dokončené včas do osláv milénia. Zhotoviteľom boli Siemens a Halske a tunel postavil Róbert Wünsch (ktorý navrhol jeden z prvých železobetónových mostov v krajine nad železničnou zastávkou ZOO).Stavebné práce začali v auguste 1894 a boli ukončené v apríli 1896. Podzemná dráha bola oficiálne otvorená 2. mája 1896, čím sa budapeštianska podzemná dráha stala druhou na svete po londýnskom metre a prvou v kontinentálnej Európe. Franz Joseph, ktorý bol na návšteve Budapešti na otvorení Miléniovej výstavy, cestoval na toto podujatie dňa 8. mája vo svojom kráľovskom podzemnom vagóne. Po návšteve sa názov Budapeštianskej podzemnej elektrickej železnice zmenil na Podzemnú elektrickú železnicu Ferenca Józsefa nazvanú po panovníkovi.Celková dĺžka trate bola 3,7 km s deviatimi podzemnými a dvoma povrchovými zastávkami. Jeho dva terminály boli na námestí Gizella (dnes: Vörösmarty) a v kúpeľoch Artézi (dnes: Széchenyi). Okrem moderných technických riešení sa veľký dôraz kládol na vonkajší vzhľad podzemia. Stanice boli pokryté Zsolnayovou dlažbou a nad nimi boli postavené ozdobné uzávEry. V tuneli šírky 6,0 m s 2,85 m vysokým stropom jazdilo dvadsať motorových vozňov firmy Schlick.

Súčasná galéria

Károly Teleki, 2021

Historická galéria

Photos from Fortepan Photo Archive, Photos from BKV