Múzeum dopravy v bratislave

Bratislava,

Kategória:

Adresa:

Šancová , 1/a, Bratislava

811 05, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Kartografické údaje:

Múzeum dopravy v Bratislave je pobočkou Slovenského technického múzea. Múzeum je komplexným múzeom dopravy so stálou expozíciou o prostriedkoch cestnej a železničnej dopravy. Múzeum sa nachádza v priestoroch prvej bratislavskej parostrojnej stanice, bývalej Uhorskej centrálnej železnice z 19. storočia, v priestoroch jej koľajiska a dvoch priľahlých skladov. Generálne riaditeľstvo Železničnej polície sídli v hlavnej budove samotnej stanice. Areál múzea spolu s budovou Generálneho riaditeľstva (GR)  je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v registri ÚZPF pod č. 599 / 1-4. Múzeum sa nachádza v priestoroch dvoch priľahlých skladov. Sklady pochádzajú z 2. polovice 19. storočia. Sú lokaliované pozdĺž trate na ktorej sú umiestnené lokomotívy, vagóny, parný žeriav s pluhom a ďalšie železničné exponáty. V sklade č. I. (hala A) za staničnou budovou, kde sídli GR, sú vystavené železničné exponáty prezentujúce vývoj zabezpečovacej, signalizačnej a spojovacej techniky, ako aj ďalšie artefakty koľajovej dopravy, ako je vývoj upevnenia železničných zvrškov. V ďalšom oddelení sú vystavené exponáty o autodoprave, dva historické bicykle s veľkými prednými kolesami (tzv. kostry), ako aj motocykle a automobily ranej éry automobilizmu z rokov 1900 až 1939. Sklad č. II. (Hala B)je  za Skladom I. Je diorámou mestskej histórie s vládnymi autami z čias Sovietskeho zväzu a vozidlami prezentujúcimi motorizmus po 2. svetovej vojne a predstavujúcimi československý automobilizmus. Atmosféru dotvára dioráma STK (technickej kontroly) s aparatúrou zo šesťdesiatych rokov. Skladové budovy sú jedinečné a dokresľujú ducha železničnej dopravy, pretože sú postavené v industriálnom takzvanom železničnom štýle, typickom tehlovom dizajne s kamennými prvkami a stĺpmi nesúcimi strešnú konštrukciu. Sklad č. I. je dlhý 150 metrov a široký 15 metrov [4]. Sklad č. II je podobná stavebná štruktúra, hoci je dlhší a širší [5]. Okrem stálej expozície dejín železníc ktorá je tu situovaná Muzeum dpravy úzko spolupracuje aj so Železničným múzeom Slovenskej republiky – ŽMSR), s ktorým je prepojené koľajovou traťou a predovšetkým železničnými vozidlami.

ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.

Súčasná galéria

Museum of Transport in Bratislava (2021)

Historická galéria

Museum of Transport in Bratislava, SAV (Slovak Academy of Science)