Výhrevňa Kořenov

Kořenov,

Kategória:

Adresa:

~ 806. Kořenov

468 49, Liberec Region, Czech Republic

Kartografické údaje:

Železničná stanica Kořenov (Grünthal) leží na trati spájajúcej mestá Tanvald – Kořenov – Harrachov. Pôvodná železničná trať bola postavená v rokoch 1900 až 1902 a zahŕňala ozubnicové úseky, niekoľko tunelov, mostov a areál železničnej stanice Kořenov s výhrevňou. Tá slúžila ako konečná stanica ozubnicovej trate Liberec – Jablonec – Tanvald (RGTE) z Tanvaldu do Kořenova, ktorá spájala Jablonecko a Liberecko s uhoľnými panvami v Sliezsku. Na necelých siedmych kilometroch svojej dĺžky trať prekonáva výškový rozdiel 235 metrov. V Kořenove sa napájala na trať Kráľovskej Pruskej železnici (KPEV), ktorá pokračovala až do mesta Jelenia Góra (Hirchsberg); dnes trať Českých dráh končí v meste Harrachov. Súčasťou staničného obvodu v Kořenove  je hlavná staničná budova, vodáreň, točňa, depo (č. 806), dielne a bývalá ubytovňa colníkov (č. 803). Budova lokomotívneho depa (výhrevne) v železničnej stanici Kořennov bola postavená v roku 1903. Stanicu vyprojektoval architekt Eduard Krammer pre liberecko-jablonecko-tanvaldskú železnicu a Cisárske pruské trate. Od roku 1945 do roku 1987 výhrevňa slúžila Československým štátnym dráham. V roku 1987 sa pod náporom snehu prepadla strecha a odvtedy budova chátrala. Koruny murív boli čiastočne sanované a bola vypracovaná projektová dokumentácia na obnovu a opätovné zastrešenie výhrevne. V roku 2015 sa miestnej skupine nadšencov podarilo získať  s pomocou grantu Islandu, Lichtenštajnska a Nórska financie na projekt s názvom „Zubačka – jedinečné a živé kultúrne dedičstvo Jizerských hôr a Krkonôš“. Obnova zahŕňala nové zastrešenie, sanáciu kamenného muriva a repliku brány. Bývalá výhrevňa slúži ako depo funkčných  historických ozubnicových lokomotív, opravárenské dielne a nachádza sa v nej múzejná zbierka historických železničných vozidiel. V roku 2016 bola obnova výhrevne ocenená zvláštnou cenou Patrimonium pro futuro od Národného pamiatkového ústavu. O tri roky neskôr sa výhrevňa Kořenov umiestnila na druhom mieste v súťaži Karla Hubáčka Stavba Libereckého kraja v kategórii „Občianska a priemyselná stavba“. Budova železničnej stanice, vodáreň so studňou, výhrevňa , točňa, váha a obrysnica sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok.

Súčasná galéria

1 - 6 – photo Jan Zikmund (2021)
7, 8 – photo Benjamin Fragner (2020)
9, 10 – photo Pavel Vlček (2020)

Historická galéria

1, 2 – archive of the Research Centre for Industrial Heritage FA CTU Prague (undated)
3 – archive of Ivan Lejčar (undated)
4, 5 – photo Jiří Střecha (2006)