Muzeum železnice ve Slezsku

Jaworzyna Śląska,

Kategorie:

Adresa:

Towarowa, 4, Jaworzyna Śląska

58-140, Lower Silesia, Poland

Kartografická data:

Lokomotivní depo bylo postaveno v souvislosti s rozšířením železniční stanice v Jaworzyně Śląské na počátku 20. století. Objekt byl uveden do provozu v létě 1909 a jako výtopna parních lokomotiv sloužila až do konce devadesátých let 20. století. Poté byl upraven na skanzen parních lokomotiv, který stát provozoval do roku 2002. O dva roky později byl předán do správy Nadace pro ochranu průmyslového dědictví ve Slezsku, která zde zahájila činnost železničního muzea. Jedná se o největší historické lokomotivní depo v Polsku zachované pro muzejní účely, se všemi provozními prvky pro obsluhu parních, elektrických i dieselových lokomotiv. Ve sbírkách muzea se nachází více než 140 železničních vozidel – lokomotiv, vagonů a dalších speciálních vozů. Záměrem Nadace je udržovat lokomotivku jako živé muzeum, které technické památky nejen shromažďuje, ale i je prezentuje v provozu, v souladu s jejich původní funkcí.

Současná galerie

Historická galerie