Železničná trať Oravica-Bazijaš

Jasenovo - Bela Crkva,

Kategória:

Adresa:

Out of city | Železnički park, bb, Jasenovo | Bela Crkva

26346 | 26340, Banat, Serbia

Kartografické údaje:

Výstavba prvej trate na juhu Banátu, Oravica-Jasenovo-Bela Crkva-Bazijaš, sa začala v rokoch 1846-1847. Po niekoľkých prerušeniach výstavby bola dokončená a otvorená v roku 1854 pre nákladnú a o dva roky neskôr aj pre osobnú dopravu. Pôvodný účel tejto trate bol ekonomický: spojiť banské stredisko Oravica s najbližším riečnym prístavom Bazijaš. Dĺžka železnice bola 63 km, z toho 27 km na území dnešného Srbska a 36 km na území Rumunska.

Hlavná stanica tejto trate na území dnešného Srbska bola v obci Jasenovo. Bola rozšírená v roku 1858, keď otvorili trať Temešvár (Timisoara)-Vrsac-Jasenovo. Okrem odbavovacej budovy mala tiež pec, dielňu, vodárenské veže na plnenie parných rušňov, uhoľný mlyn, ako aj točňu.

Odbavovacia budova železničnej stanice v Jasenove má tvar pretiahnutého obdĺžnika, pričom centrálnu časť tvorí prízemie a dve jednopodlažné prístavby vychádzajúce z plochy budovy vo forme výstupkov. Identifikačný trojuholníkový štít s kruhovým oknom zvýrazňuje hlavný vstup do budovy. Ozdobné prvky z tehál sú sústredené okolo otvorov, na nárožiach budovy a ríms. Pôvodná vybavenosť stanice mala čakáreň prvej a druhej triedy, samostatnú čakáreň pre matky s deťmi, reštauráciu, bufet a byty pre železničiarov.

Železničná stanica v obci Bela Crkva má tiež obdĺžnikovú základňu, so zvýraznenou jednopodlažnou centrálnou časťou, ktorá je ukončená trojuholníkovým štítom. Pred touto časťou smerom ku koľajniciam bola dvojpodlažná drevená pavlač, neskôr odstránená. Bočné prístavby sú prízemné. Zatiaľ čo priestorová zostava sleduje typický dobový koncept železničných stavieb, výzdoba je veľmi nezvyčajná, klasicistickejšia, bez tehlových reliéfov.Po prvej svetovej vojne bola trať postupne zrušená. Koľajnice sú už úplne demontované a väčšina budov pozdĺž bývalej železničnej trate je úplne zdevastovaná.Železničná stanica v Jasenove, hoci je chránenou kultúrnou pamiatkou, je v dosť zlom stave a nefunkčná, rovnako ako stanica Bela Crkva.

Súčasná galéria

Szilárd Antal, 2021

Historická galéria

1.MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Központi Irattár KR. 1044 – postcards
2. Zempléni Múzeum – postcards
3. Országos Széchényi Könyvtár – postcards