Železničná stanica v Novom Sade

Novi Sad,

Kategória:

Adresa:

Bulevar Jaše Tomić, 4, Novi Sad

21000, Bačka, Serbia

Kartografické údaje:

V roku 1960 Mestská rada Nového Sadu vyhlásila verejnú výzvu na projekt osobnej železničnej a autobusovej stanice. Keďže ani jeden z predložených návrhov nespĺňal požiadavky, úloha bola zadaná architektonickému ateliéru „Architect“ z Nového Sadu. Hlavným projektantom bol ustanovený Imre Farkaš. Moderná železničná stanica bola navrhnutá v sviežej, tvorivej atmosfére, integrovala požiadavky z otvorenej výzvy s odbornými návrhmi na modernizáciu železnice. Stanica bola postavená v rekordnom čase využijúc jednoduché stavebné techniky, pričom náklady boli oveľa nižšie, ako sa očakávalo. Budova bola dokončená v predstihu. Prvý vlak vyšiel z  novej stanice 24. mája 1964.

Lineárna funkčná schéma objektu umiestneného pozdĺž železničnej trate pozostáva zo štyroch celkov, určených na špecifické funkcie, a to nasledovne: administratívna časť budovy s nádvorím, v ktorej sa nachádza aj určitá vybavenosť pre cestujúcich (A), hlavná staničná hala s pokladňami a čakárňami, vymedzená strešnou konštrukciou (B), blok stravovacích zariadení so sprievodnou infraštruktúrou (C) a nákladný skladovací priestor na sypaný materiál, spojený s nástupišťom rampami (D).Kapacita haly hlavnej stanice svedčí o ambícii etablovať železničnú dopravu ako dominantnú formu príchodu do mesta.Pre stavbu je charakteristická pílovitá strecha, symbol typickej panónskej strechy domu. Ešte kurióznejším faktom však je, že 17 druhov kameňa, ktorým boli obložené steny a podlahy stanice, pochádzalo z rôznych častí bývalého štátu. Jeho aplikácia dodala budove vysoko modernistický výraz.Železničná stanica má nevyužité priestorové kapacity, ktoré čakajú na reaktiváciu. V reprezentačnom priestore sa nachádza kinosála určená na premietanie filmov pre cestujúcich čakajúcich na svoj vlak. Dnes sa táto mimoriadne akustická sála nevyužíva.Návrh železničnej stanice v Novom Sade predstavuje autentický krok vpred z koncepčného, ​​funkčného, ​​konštruktívneho a urbanistického hľadiska. Napriek tomu, že nie je primerane využívaná a cenená, s odstupom takmer šiestich desaťročí je budova železničnej stanice bezpochyby reprezentatívnym príkladom povojnovej moderny. Vďaka modernému dizajnu, výrazne modernistickej kompozícii a priestorovým kapacitám sa táto jedinečná stavba stala rozpoznateľným symbolom mesta. Stanica bola a stále je bránou do mesta. Z emblematického „architektonického zázraku“ sa však stala slabá silueta slávnej minulosti. Napriek tomu, že železničná stanica predstavuje jedinečné architektonické dedičstvo povojnového obdobia, stále čaká na oficiálne potvrdenie svojich hodnôt, aby sa stala súčasťou korpusu juhoslovanskej moderny.

Súčasná galéria

Szilárd Antal, 2021

Historická galéria

Muzej savremene umetnosti Vojvodine – postcards