Expres 34 tunelov

Banská Bystrica,

Kategória:

Adresa:

29. augusta, Banská Bystrica

974 01, Banská Bystrica, Slovakia

Kartografické údaje:

Trasa vedie z Banskej Bystrice cez Harmanec do Kremnice a späť cez Hronskú Dúbravu a Zvolen. Cesta končí opäť v Banskej Bystrici. Trať medzi Banskou Bystricou a Hornou Štubňou nesie názov Trať SNP (Slovenského národného povstania). Reprezentuje jedinečnosť, ako aj jedinečné príbehy, ktoré sa odohrali na trase medzi Kremnicou a Zvolenom.

Pôvodná trať Zvolen – Vrútky bola súčasťou Uhorskej severnej železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky (spojenie s Košicko-bohumínskou železnicou), ktorá bola uvedená do prevádzky 12. augusta 1872. Úvahy o prepojení Zvolena s Košicko-bohumínskou železnicou cez Ružomberok alebo Harmanec sa pre vysoké náklady nezrealizovali. Nakoniec bol zvolený variant vedúci cez Kremnicu.

Úsek trate medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bol zaradený do druhej etapy a začala premávať 3. septembra 1873. Spojenie B. Bystrice s Turicom bolo dlhé roky neaktuálne. S prepájaním tratí smerujúcich na Pohronie a Turciec sa začalo až v medzivojnovom období, kedy vznikla takzvaná stredoslovenská transverzála – nitrianska trať alebo prepojenia Trenčína cez Prievidzu, Handlovú, Dolnú Štubňu, Banskú Bystricu a Margecany s Košicami.

V roku 1931 bola uvedená do prevádzky železničná trať Handlová – Horná Štubňa spájajúca Ponitrie a Turiec a v roku 1936 aj trať Červená Skala – Margecany, ktorá sa napájala na trať Žilina – Košice. Po dokončení týchto úsekov sa v roku 1936 začala výstavba posledného úseku medzi Banskou Bystricou – Dolná Štubňa, ktorý mal prepojiť existujúce trate.

Chýbajúci úsek medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou mal mať dĺžku 40,956 km a prekonal by výškový rozdiel 373,78 m z bystrickej strany a 125,62 m na stranu Turca. Počet tunelov a ich dĺžka sa počas výstavby menili v dôsledku zložitých geologických podmienok. Najvyšší bod trate dosahoval nadmorskú výšku 692,94 m n. m ..

Náročná horská trať na pomedzí Veľkej Fatry a Kremnických vrchov využíva 22 tunelov na celkovej dĺžke 12 211 metrov spolu so 112 mostami a priepustmi. Na stavbe pracovalo až 12 339 robotníkov (v máji 1938), a 19. decembra 1940 bola trať slávnostne otvorená.

Súčasná galéria

zahoramizadolami.sk

Historická galéria

Archive ŽSR - Railways of Slovak Republic