Tunel pod horou Mały Wolowiec

Jedlina Zdrój,

Kategorie:

Adresa:

Kłodzka, 61, Jedlina Zdrój

58-330, Lower Silesia, Poland

Kartografická data:

Rozhodující vliv na stavbu tunelu měla prusko-francouzská válka, která naplno poukázala na důležitost železnice jako komunikačního a dopravního prostředku. Realizován byl dle původní koncepce výstavby trati Wałbrzych – Kłodzko, jednoho z úseků Slezské horské dráhy. Jednou z mnoha překážek na trase byl masiv Mały Wołowiec (720 m n. m.) v Rybnickém hřebeni, oddělující Wałbrzyskou kotlinu od kotliny Noworudské. Pro jeho překonání bylo rozhodnuto vyrazit jednokolejný tunel o délce 1 560 metrů. Práce začaly v létě 1876 a trvaly do roku 1879. První vlak tunelem oficiálně projel 15. října 1880, poté, co byly všechny práce na celé jednokolejné trati dokončeny. Na konci 19. století bylo rozhodnuto o výstavbě paralelní koleje a stavba druhého tunelu o délce 1 601 metrů byla zahájena v roce 1909, do provozu byl uveden roku 1912. Jedná se o jeden z nejdelších tunelů v Polsku, vstupy se nacházejí v nadmořské výšce 535 a 540 m n. m. a jejich spád směrem na jihovýchod činí 3,12 promile, maximální hloubka od povrchu je 181 metrů. Tunely jsou postaveny z kamenných kvádrů a částečně i z režného zdiva se železobetonovými prvky, vstupní portály jsou obloženy kamennými kvádry. Tvar tunelů je eliptický o šířce 4,8 metru a výšce 5,8 metru. Po stranách bylo provedeno několik únikových východů a revizních výklenků odvodňovacího systému. Pro odvod kouře byl ve skále vyvrtán komín a mezi tunely proraženo pět spojovacích míst (z nichž tři jsou dodnes přístupná), která zároveň sloužila jako únikové výklenky. Na konci devadesátých let 20. století byl tunel uzavřen.

Současná galerie

Historická galerie