Železniční stanice Novi Sad

Novi Sad,

Kategorie:

Adresa:

Bulevar Jaše Tomić, 4, Novi Sad

21000, Bačka, Serbia

Kartografická data:

V roce 1960 městská rada Nového Sadu vyhlásila veřejnou soutěž na návrh osobního železničního a autobusového nádraží. Protože žádný z předložených návrhů nesplňoval podmínky, byl úkol zadán architektonické kanceláři „Architect“ z Nového Sadu a hlavním projektantem jmenován Imre Farkaš. Moderní nádraží je navrženo v živém tvůrčím duchu, integruje soutěžní zadání s odbornými požadavky na modernizaci železnice. Stanice byla postavena v rekordním čase, pomocí jednoduchých stavebních technik, a náklady byly výrazně nižší, než se očekávalo. Zařízení bylo dokončeno v předstihu. První vlak vyjel z nového nádraží 24. května 1964.

Lineární funkční schéma budovy umístěné podél železnice se skládá ze čtyř celků se zvláštním stavebním programem, a to: administrativní části s nádvořím, kde jsou umístěny jednotlivé prostory pro cestující (A), prostorné haly s pokladnami a čekárnou, vymezené střešní konstrukcí (B), bloku stravovacích zařízení s doprovodnou infrastrukturou (C) a skladového prostoru pro volně ložený náklad, spojeného rampou s nástupištěm (D).

Kapacita haly hlavního nádraží svědčí o ambici etablovat železniční dopravu jako dominantní formu příchozí osobní dopravy. Stavbu charakterizuje pilová střecha, symbol typického panonského domu. Zajímavostí je, že stěny a podlahy nádraží jsou obloženy sedmnácti druhy kamene, pocházejícími z různých částí někdejšího státu. Použití kamene dodalo stavbě modernistický výraz.

Železniční stanice má nevyužité prostorové kapacity, čekající na reaktivaci. V reprezentativním prostoru se nachází kinosál, původně určený pro promítání filmů pro cestující čekající na svůj vlak. Dnes se tento sál s mimořádně dobrou akustikou nevyužívá.

Návrh novosadského nádraží představoval skutečný krok vpřed v koncepčním, funkčním, konstruktivním a urbanistickém smyslu. Přestože není nádražní budova s odstupem téměř šesti desetiletí náležitě doceněna, je nepochybně reprezentativním příkladem poválečné moderny. Díky svému designu, mimořádně kompozici a prostorovým kapacitám se tato unikátní stavba stala rozpoznatelným symbolem města. Nádraží bylo a zůstává jeho vstupní branou. Z nápadného „architektonického zázraku“ se však stal bledý stín slavné minulosti. Přestože se jedná o unikátní architektonické dědictví poválečného období, čeká nádraží stále na oficiální potvrzení svých hodnot, aby se mohlo zařadit do konvolutu architektury jugoslávské moderny.

Současná galerie

Szilárd Antal, 2021

Historická galerie

Muzej savremene umetnosti Vojvodine – postcards