Železniční stanice Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska,

Kategorie:

Adresa:

1-ego Maja, 7, Jaworzyna Śląska

58-140, Lower Silesia, Poland

Kartografická data:

Stanice byla postavena v letech 1842–1843 v tzv. Rundbogenstillu. Výstavba nádraží a celé drážní infrastruktury souvisela s budováním železniční tratě Vratislav – Wałbrzych, druhé nejstarší železniční tratě v dnešním Polsku. Nádraží a železniční stanice byly postaveny na půli cesty mezi dvěma největšími městy v oblasti – Świdnicí a Strzegomí. Charakteristickým prvkem nádraží byly dvě osmiboké věže umístěné v jižním průčelí budovy (zbořené kolem roku 1950). Stanice sloužila svému účelu až do začátku 21. století, kdy byla vyřazena z provozu a odbavení cestujících pak probíhalo v budově nákladového nádraží z roku 1942. Stanice v Jaworzyně Śląské je jedním ze tří nejstarších dochovaných nádraží v Polsku – vedle nádraží v Oławě a Vratislavi z let 1841–1842. Budova není památkově chráněná a od chvíle, kdy zde provoz skončil, chátrá.

Současná galerie

Historická galerie