Seřaďovací nádraží s výtopnou

Novi Sad,

Kategorie:

Adresa:

Railway colony, Novi Sad

21000, Bačka, Serbia

Kartografická data:

Již na počátku 20. století s neustálým nárůstem osobní i nákladní dopravy bylo první novosadské nádraží přetíženo. Protože již nebylo možné efektivně organizovat smíšenou osobní a nákladní dopravu, ani obsluhovat velké množství lokomotiv a nákladních vozů, nejprve se nákladového nádraží přesunulo do západní části města. Projekt seřaďovacího nádraží byl schválen v roce 1915 a v roce 1916 byla uzavřena smlouva o výstavbě mezi Ministerstvem války ve Vídni a městem Novi Sad. Následně, v roce 1918 začalo vyvlastňování půdy. Projekt stavby kolejiště a výtopny pochází z roku 1924.

Architektonicky nejzajímavější budovou v areálu je výtopna, centrálně umístěná budova s půlkruhovým půdorysem. Spolu s ní postupně přibyla různá zařízení, která byla nezbytná pro provoz nádraží. Výtopna se vyznačuje provozním schématem, které je na počátku 20. století charakteristické pro tento druh železničního zařízení v celé Evropě. Z centrálního bodu vnitřní plošiny, kde je umístěn naváděcí mechanismus, vybíhá radiálně směrem k výtopně 22 kolejí. Každá z nich projde dvoukřídlými kovovými vraty a po překročení servisní jámy vede vozidlo do budovy. Interiéru půlkruhové haly dominuje ocelová střešní konstrukce. Povrch vnější stěny je rozdělen mělkými pilastry na 22 polí, v nichž jsou dvě větší okna. Zajímavým detailem střídmé industriální architektury je cihlová ozubená střešní římsa.

Při zprovoznění nového nádraží v roce 1964 si seřaďovací nádraží, které bylo poměrně daleko od starého nádraží, zachovalo svůj účel, protože zapadalo do nové železniční sítě, a svou funkci plní dodnes.

Současná galerie

Szilárd Antal, 2021

Historická galerie

1. Marshalling yard, situation plan, Historical archive of the City of Novi Sad, F1 5920
2. Marshalling yard, situation plan, 1915, MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Központi Irattár KR. 10058
MÁV Zrt. Központi Irattár KR 10058
3. Marshalling yard, the stokehold, Institute for the Protection of Cultural Monuments of the City of Novi Sad
4. Historical archive of the City of Novi Sad, F1 3699