Park historie železnice

Budapest,

Kategorie:

Adresa:

Tatai utca, 95, Budapest

1142, Pest county, Hungary

Kartografická data:

První interaktivní železniční park v Evropě (a zároveň jedno z největších muzeí pod širým nebem) byl otevřen 14. července 2000 v areálu severního depa.

To bylo postaveno v letech 1909–1911 na pozemku o rozloze 70 000 m2. Od roku 1911 byly v areálu v provozu dvě výtopny o 22 a 34 kolejích. K oběma kruhovým halám přiléhaly dvě točny o průměru 20 metrů a areál zahrnoval veškerou potřebnou obslužnou infrastrukturu (kasárna, sklady, kanceláře, vodárenskou věž, zásobníky a třídírny uhlí, přepravníky popela a dílny). Vodárenská věž vysoká 53 metrů měla nádrž na vodu o objemu 1 000 m3 se dnem ve výšce 29,55 metru a horní hranou ve výšce 37,7 metru nad úrovní kolejí.

Kruhová hala o 34 kolejích byla největší výtopnou v Maďarsku; obě depa dohromady mohly obsloužit až 200 parních lokomotiv.

Menší kruhová výtopna byla za druhé světové války natolik poškozena, že musela být zbourána, zatímco větší zůstala v provozu.

Od roku 1950 až do změny režimu neslo severní depo jméno komunistického aktivisty Kató Hámána. S modernizací lokomotivního parku MÁV (Maďarských státních drah) byly v lokomotivním depu počátkem šedesátých let 20. století umístěny nejprve švédské motorové lokomotivy NOHAB a koncem šedesátých let pak elektrické lokomotivy řady V43.

V polovině osmdesátých let 20. století měl závod 850 zaměstnanců a obsluhoval 100–110 elektrických, motorových a parních lokomotiv. S úbytkem parních lokomotiv fungovalo depo stále více jako opravny a dílny a to až do svého uzavření v roce 1998.

V Parku historie železnice je k vidění více než 100 železničních vozidel: lokomotivy, osobní a nákladní vozy, motorové a ruční drezíny, inspekční vozy, parní jeřáby, sněžné pluhy a frézy a další unikáty. Návštěvníci si mohou stará vozidla nejen prohlédnout, ale také je přímo vyzkoušet – svézt se lokomotivou nebo v železničním voze Čajka, řídit drezínu, obsluhovat točnu nebo si zažít jízdu koněspřežkou. Lze si zde prohlédnout nejen kolejová vozidla, ale i železniční infrastrukturu (např. točny, revizní jámy, servisní zařízení). Jednou z oblíbených atrakcí parku, která se rok od roku rozšiřuje, je zahradní železnice, kde se cestující mohou projet po 870 metrů dlouhé trati tažené malými lokomotivami.

Současná galerie

Photos by:

Károly Teleki, 2021

Historická galerie

Photos from Fortepan Photo Archive, Photos from Hungarian Railway History Park Foundation