Park historie železnice

Budapest,

Kategorie:

Adresa:

Tatai utca, 95, Budapest

1142, Pest county, Hungary

Kartografická data:

První interaktivní železniční park v Evropě (a zároveň jedno z největších muzeí pod širým nebem) byl otevřen 14. července 2000 v areálu severního depa.

To bylo postaveno v letech 1909–1911 na pozemku o rozloze 70 000 m2. Od roku 1911 byly v areálu v provozu dvě výtopny o 22 a 34 kolejích. K oběma kruhovým halám přiléhaly dvě točny o průměru 20 metrů a areál zahrnoval veškerou potřebnou obslužnou infrastrukturu (kasárna, sklady, kanceláře, vodárenskou věž, zásobníky a třídírny uhlí, přepravníky popela a dílny). Vodárenská věž vysoká 53 metrů měla nádrž na vodu o objemu 1 000 m3 se dnem ve výšce 29,55 metru a horní hranou ve výšce 37,7 metru nad úrovní kolejí.

Kruhová hala o 34 kolejích byla největší výtopnou v Maďarsku; obě depa dohromady mohly obsloužit až 200 parních lokomotiv.

Menší kruhová výtopna byla za druhé světové války natolik poškozena, že musela být zbourána, zatímco větší zůstala v provozu.

Od roku 1950 až do změny režimu neslo severní depo jméno komunistického aktivisty Kató Hámána. S modernizací lokomotivního parku MÁV (Maďarských státních drah) byly v lokomotivním depu počátkem šedesátých let 20. století umístěny nejprve švédské motorové lokomotivy NOHAB a koncem šedesátých let pak elektrické lokomotivy řady V43.

V polovině osmdesátých let 20. století měl závod 850 zaměstnanců a obsluhoval 100–110 elektrických, motorových a parních lokomotiv. S úbytkem parních lokomotiv fungovalo depo stále více jako opravny a dílny a to až do svého uzavření v roce 1998.

V Parku historie železnice je k vidění více než 100 železničních vozidel: lokomotivy, osobní a nákladní vozy, motorové a ruční drezíny, inspekční vozy, parní jeřáby, sněžné pluhy a frézy a další unikáty. Návštěvníci si mohou stará vozidla nejen prohlédnout, ale také je přímo vyzkoušet – svézt se lokomotivou nebo v železničním voze Čajka, řídit drezínu, obsluhovat točnu nebo si zažít jízdu koněspřežkou. Lze si zde prohlédnout nejen kolejová vozidla, ale i železniční infrastrukturu (např. točny, revizní jámy, servisní zařízení). Jednou z oblíbených atrakcí parku, která se rok od roku rozšiřuje, je zahradní železnice, kde se cestující mohou projet po 870 metrů dlouhé trati tažené malými lokomotivami.

Současná galerie

Károly Teleki, 2021

Historická galerie

Photos from Fortepan Photo Archive, Photos from Hungarian Railway History Park Foundation