Lanovka na Budínský hrad

Budapest,

Kategorie:

Adresa:

Clark Ádám tér, Budapest

1013, Pest county, Hungary

Kartografická data:

Budínská hradní lanovka (též nazývaná jako budínská horská dráha) byla předána do provozu v roce 1870. Po lanovce v Lyonu, postavené pro veřejnou dopravu roku 1862, tak šlo o druhý dopravní prostředek tohoto typu na světě. Výstavbu lanovky inicioval Ödön Széchenyi pro usnadnění přístupu k ministerstvům, úřadům a divadlu, které působily v hradní čtvrti. V únoru 1868 předložil Ödön Juraszko stavební plány a poté, co Széchenyi získal čtyřicetiletou koncesi na provoz lanovky, byla v červenci 1868 zahájena její výstavba. Na dolním konci trati byla postavena velkoryse pojatá stanice se strojním vybavením, výstavbu horní odbavovací budovy úřady z vojenských důvodů nepovolily. Místo toho zde byl postaven malý pavilon s kladkou, kterou procházelo ocelové lano spojující dva vozy jedoucí po trati v opačných směrech. Oba vozy byly v nenaloženém stavu v rovnováze a k jejich pohybu a překonání rozdílu v hmotnosti s cestujícími sloužil parní stroj o výkonu 30 koní.

Od ledna 1869 převzal vedení stavby Henrik Wohlfarth, který částečně upravil projektovou dokumentaci. K výrazným úpravám nebylo mnoho příležitostí, protože část stavebních prací již byla dokončena a objednané stroje byly téměř hotové. Wohlfarth snížil sklon trati z 32,5 stupně na 30 stupňů, což vedlo ke zvýšení nástupní úrovně z 1,5 metru na 7,5 metru. Kvůli tomu museli cestující překonat přibližně 40 schodů namísto dosavadních sedmi schodů. Z padesátimetrového výškového rozdílu mezi stanicemi bylo tedy stále nutné 15 % překonat pěšky. Parní stroj a železniční vozy se standardním rozchodem (1 435 mm) byly vyrobeny ve Vídni, skládaly se ze tří stupňovitě uspořádaných kabin, z nichž každá měla osm míst k sezení.

Provoz na budínské dráze byl zahájen 2. března 1870. Lanovka v té době sloužila veřejné dopravě a stala se brzy populární – v roce 1873 ji využilo 1,5 milionu lidí a roku 1943 2,1 milionu lidí. Přestože se několikrát plánovala její úprava a elektrifikace, v podstatě beze změn fungovala až do roku 1944. Za druhé světové války, během obléhání Budapešti, byla lanovka poškozena bombou, načež se rozhodlo o její demontáži.

Obnova lanovky proběhla v letech 1984 až 1986. Byla rekonstruována na původním místě, v souladu s historickým prostředím, původním vzhledem a technickými požadavky doby. Pohon byl elektrifikován a strojní zařízení nainstalováno v horní stanici. Nástupiště dolní stanice byla zahloubena na úroveň náměstí Clarka Ádáma, takže již není třeba zdolávat schody. Provoz byl obnoven 4. června 1986. Z lanovky mají turisté jedinečný výhled na panorama nad Dunajem, a proto je jednou z nejoblíbenějších atrakcí hlavního města. Nábřeží Dunaje a budínská hradní čtvrť s lanovkou jsou od roku 1987 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Současná galerie

BKV, Károly Teleki, 2021 (still to work on)

Historická galerie

Photos from Fortepan Photo Archive, Photos from BKV